Curs d'especialització Cures Pal·liatives a la Persona amb Càncer

General

Descripción del programa

Raons per fer el curs

 • Aquest curs d'especialització és especialment adequat per a professionals que des dels respectius àmbits assistencials de la salut on treballen (hospital, atenció primària, sociosanitari, etc.) atenen a persones amb malaltia oncològica pal·liativa i/o en situació de final de vida.
 • Els punts forts i diferenciadors d'aquest curs són 3: abordatge multidisciplinar; la mirada formativa des d'una perspectiva centrada en la persona i des de la persona amb malaltia pal·liativa; la innovació docent i el format semipresencial.
 • Aquest curs d'especialització és una assignatura integrada en el Màster d'Atenció Oncològica Integral.

A qui s'adreça

A professionals de les ciències de la salut i de les ciències socials que des dels respectius àmbits assistencials de la salut on treballen (hospital, atenció primària, sociosanitari...) atenen a persones amb malaltia oncològia pal·liativa i les seves famílies, i, per tant, volen ampliar-ne el coneixement i millorar les competències.

 • Infermers/es
 • Metges/ses de primària i de centres sociosanitaris
 • Psicòlegs/gues
 • Treballadors/es socials
 • Nutricionistes
 • Fisioterapeutes
 • Altres disciplines afins

Requisits d'admissió

No es requereix titulació universitària. Tot i això, cal tenir en compte que el nivell d'abordatge serà, en general, per a diplomats o graduats i és necessari tenir coneixements previs per a poder seguir el curs amb normalitat.

Presentació

Les cures pal·liatives promouen una atenció centrada en la persona i el seu entorn com a eix de la terapèutica. Es treballaran els principis generals de la intervenció multidisciplinària en persones en situació de malaltia pal·liativa oncològica avançada i/o en situació de final de vida.

Estructura modular

Aquest curs forma part d’un programa que inclou la possibilitat de matricular-se de manera independent a les titulacions següents:

 • Màster-Atenció Oncològica Integral
 • Diploma de postgrau-Atenció Integral a la Persona amb Càncer
 • Curs d'especialització-Cures Pal·liatives a la Persona amb Càncer

Pla d'estudis

Cures pal·liatives

Les cures pal·liatives promouen una atenció centrada en la persona i el seu entorn com a eix de la terapèutica. Es treballaran els principis generals de la intervenció multidisciplinària en persones en situació de malaltia crònica, avançada i al final de la vida.

131155_photo-1526256262350-7da7584cf5eb.jpg

Marcelo Leal / Unsplash

Titulació

Curs d'Especialització en Cures Pal·liatives a la Persona amb Càncer per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Objectius

 • Conèixer les necessitats de les persones i el seu entorn en situació de malaltia avançada i/o al final de la vida.
 • Identificar les bases de l’abordatge del control de símptomes en cures pal·liatives.
 • Diferenciar les eines més útils del procés d'informació i comunicació de males notícies.
 • Organitzar l’atenció a la família.
 • Descriure factors d'impacte emocional i de dol.
 • Detectar que l’organització de recursos i el treball en equip dels professionals son una eina en la consecució dels objectius dels pacients.
 • Conèixer el programa i funcionament de l'atenció a les cures pal·liatives i del final de la vida des de l'àmbit comunitari.

Metodologia

El format del curs és semipresencial. Hi haurà 2 sessions presencials (de divendres i dissabte).Tres setmanes abans de les sessions presencials, l'estudiant treballarà els continguts teòrics de manera autònoma guiats a través de classes gravades o documents i/o referències bibliogràfiques als quals els estudiants podran accedir en línia; també es desenvoluparan una sèrie de tasques que l’estudiant durà a terme per acreditar l’assoliment dels coneixements.

Posteriorment, i de manera presencial es duran a terme la part presencial on a través de diferents metodologies d’innovació docent com aprenentatge basat en problemes, resolució de casos pràctics amb avaluació per competències, simulació d’alta fidelitat a través de la plataforma E-learning, entre d’altres, es consolidaran els coneixements, afavorint l’adquisició de les competències. També es convidaran a persones que han tingut càncer, familiars i professionals perquè exposin la part més vivencial dels continguts teòrics treballats.

Aquest sistema pretén potenciar l’autonomia dels estudiants perquè puguin gestionar el seu propi aprenentatge, la cerca d’informació adient, actualitzada i contrastada amb l’evidència científica, i la seva anàlisi crítica per tal de poder aplicar el coneixement a la millora contínua de l’exercici professional.

Sistema d'avaluació

Per a les classes impartides en línia s’utilitzarà un sistema d’avaluació també no presencial, a través de qüestionaris, realització de treballs personals, intervencions en fòrums, entre d’altres.

Per a les sessions presencials, el professorat farà l’avaluació directament a través de rúbriques que avaluïn la participació, la resolució de casos pràctics i la simulació, que acreditin el domini i assoliment de les competències.

Sortides professionals

La capacitació competencial per a l’atenció de les persones amb malalties oncològiques pal·liatives permetrà augmentar el coneixement i per tant contribuirà al desenvolupament professional i a la millora pràctica en els diferents àmbits assistencials que assiteixen a les persones amb malaltia oncològica pal·liativa.

 • Centres o unitats especialitzades en atenció oncohematològica.
 • Centres d'atenció primària.
 • Unitats d'hospitalització que atenen persones amb malaltia oncològia pal·liativa.
 • Centres sociosanitaris que atenen persones amb malaltia oncològia pal·liativa.
Última actualización Feb 2020

Acerca de la escuela

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (FUdGIF) es la institución creada por la Universitat de Girona (UdG) para fomentar la investigación científica y la docencia en todos los ámbito ... Más información

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (FUdGIF) es la institución creada por la Universitat de Girona (UdG) para fomentar la investigación científica y la docencia en todos los ámbitos de la Universitat de Girona, y estar al servicio de la sociedad de la que forma parte. Leer menos